top of page

Tarieven

De overheid heeft minimum- en maximumbedragen vastgelegd waarbinnen een IBO haar tarieven kan bepalen. Vanuit de overheid worden deze bedragen jaarlijks verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen.

 

Volgende tarieven zijn van toepassing vanaf januari 2023:

-  Opvang op schooldagen:

  • Voor en naschoolse opvang: €1,50 per begonnen half uur

 

-  Opvang op schoolvrije dagen (vakanties en school vrijedagen):

  • Opvangduur minder dan 3 uur: €5,50

  • Opvangduur tussen 3 en 6 uur: €8,25

  • Opvangduur meer dan 6uur: €16,50

 

Er wordt een automatische korting van 25% aangerekend op deze tarieven vanaf dat er 2 kinderen van hetzelfde gezin gelijktijdig in onze opvang verblijven.

Wij vragen ook een administratieve kost van €2 per maand.

U krijgt hierop een korting van €1, als u toestemming geeft om alle facturatie via e-mail te versturen.

 

Bij de inschrijvingen voor de zomeropvang werken we met een voorschot van € 2,50 per dagdeel (€ 5 voor een hele dag). Het is een voorschot op de dagprijs, geen meerkost.

Bij afwezigheid op ingeschreven dagen zonder doktersattest, wordt de reserveringskost aangerekend (de tijdsduur waarvoor uw kind inschreef) + €5 administratieve vergoeding.

 

De kosten voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 jaar. Het IBO verbindt zich ertoe jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest af te leveren.

Sociaal tarief is mogelijk bij ons, u kan een tariefvermindering ontvangen indien u bij inschrijving het ‘attest voor aanvraag sociaal tarief’ kan voorleggen. Dit attest is verkrijgbaar bij het OCMW, CKG, CAW, de mutualiteit of een kansarmenvereniging en is één werkjaar geldig. Aangezien het attest niet met terugwerkende kracht werkt, dient u over dit formulier te beschikken bij het moment van inschrijven. Voor meer info hierover neemt u  best contact op met de coördinator of de administratief medewerkster.

bottom of page