top of page

Inschrijven

Bedankt voor uw interesse in onze buitenschoolse kinderopvang.

Alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar zijn welkom in onze opvang. Wel wordt gevraagd om eerst te registreren. Na goedkeuring van deze registratie is inschrijving voor bepaalde dagen en periodes mogelijk. 

Registreren: 

Eénmalig moet je gezin geregistreerd worden om nadien te kunnen inschrijven voor onze opvang.

 

Registreren is mogelijk via deze link:

https://denervier.i-active.be en door onderaan voor de optie "Nog niet geregistreerd? Klik hier om een account aan te maken" te kiezen.


Wat heb je nodig voor een vlotte registratie:

·         De rijksregisternummers van je kind(eren), jezelf en partner.

·         De gegevens van je huisarts of kinderarts.

·         Eventueel extra contactgegevens van andere personen die je kind(eren) mogen ophalen.


Hoe verloopt de registratie:

·         De gegevens van de eerste persoon in het registratieproces, zijn de gegevens die gebruikt zullen worden

          om alle financiële administratie op te volgen (facturen en fiscale attesten).

·         Bij de gegevens van je kind wordt er gevraagd naar de begindatum van je kind op zijn/haar huidige

          school. Indien je dit niet exact weet mag je gewoon de startdatum van het huidige schooljaar invullen

          (01/09/2023).

·         Voor gescheiden ouders zijn er verschillende facturatieopties mogelijk. Contacteer ons

          secretariaat na registratie om hierover afspraken te maken.

·         Na de registratie van de hoofdbetaler en 1 kind kan je ook meteen alle andere gezinsgegevens                                  invullen (via de paarse knoppen bovenaan). Probeer zo volledig mogelijk te zijn. 

·         Op het einde van het registratieproces krijgt je automatisch een “user id” (6 cijfers) en kan je zelf                              een  paswoord kiezen. Noteer je gebruikerscode goed, je hebt deze samen met je paswoord nodig om                        opnieuw te kunnen aanmelden via https://denervier.i-active.be. Indien je deze “user id” of paswoord   

          vergeten bent, kan je dit steeds opnieuw opvragen via de link “Paswoord vergeten?” op de loginpagina.

Voor vragen of hulp bij registratie ben je steeds welkom op het secretariaat.

Ook indien je niet over internet of een e-mailadres beschikt, helpen wij je graag verder op ons secretariaat om deze registratie in orde te brengen.

Inschrijven: 

Als je kind bij ons geregistreerd is en deze registratie is goedgekeurd door één van onze secretariaat medewerkers kan je kind ingeschreven worden voor bepaalde periodes.

Alle reservaties verlopen vanaf 1/3/2020 via het online platform i-active. Je kan hierop aanmelden via https://denervier.i-active.be met je “user id” (cijfercode) en zelf gekozen paswoord.

Opvang reserveren doe je door in de kalender op het gewenste opvangmoment te klikken en de inschrijving te bevestigen. Je kan onmiddellijk zien of er plaats is voor je kind (er verschijnt een vinkje op het kalenderitem). Zo niet, staat je kind op de reservelijst (er verschijnt een pauze-symbool op het kalenderitem). In dat geval ontvang je later een e-mail indien er plaats voor je kind is vrijgekomen.

Bekijk dit document voor alle info en nuttige tips die u nodig heeft bij het eerste gebruik van ons ouderportaal.

- De inschrijvingen voor de schoolvakanties starten telkens op 1 september.

- De inschrijvingen voor de zomervakantie starten telkens op 1 maart.

- Herinschijven voor een nieuw schooljaar is steeds mogelijk vanaf 1 mei. Je vindt hier de handleiding om via het ouderportaal meteen voor deze ganse periode te kunnen inschrijven. 

Heb je hulp nodig bij het online inschrijven, dan helpt het secretariaat van ons IBO je graag op verder.

Ook indien je niet over internet beschikt, helpen wij je graag verder op ons secretariaat.

bottom of page