top of page

Dagindeling

- Elke weekdag vanaf 7:00 uur  kunnen de kinderen in het IBO terecht.

- De kinderen die wensen te ontbijten in het IBO voordat ze naar school vertrekken kunnen een botterhammetje meebrengen.

- Dagelijks rond 8:15uur vertrekken de kinderen onder begeleiding naar school.

- Op schoolvrije dagen mogen de kinderen om 10:00 uur het fruit opeten dat ze hebben meegebracht. Indien nodig helpen de begeleiders de kinderen bij het schillen van het fruit. Kinderen kunnen zo vaak als ze willen water drinken.

- Op woensdagmiddagen en schoolvrije dagen worden er rond 12:00 uur boterhammen gegeten. De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee naar het IBO.

- De kleinste kleuters hebben de mogelijkheid om van 12:30 tot 15:00 uur te slapen (we hebben hiervoor geen volledig donkere en geluidsdichte kamer beschikbaar).

- Na schooltijd worden de kleuters en lagere schoolkinderen van het 1e en 2e leerjaar door de begeleiders opgehaald en naar het IBO gebracht. De kinderen vanaf het 3e leerjaar worden om 17:00 uur opgehaald bij de nabewaking op school.

- Op schooldagen rond 15:30 uur en op schoolvrije dagen rond 15:00 uur mogen de kinderen een koek opeten die ze hebben meegebracht. Water is in het IBO beschikbaar.

- Totdat de kinderen naar huis gaan worden er tal van spelletjes en activiteiten georganiseerd, waaraan de kinderen desgewenst kunnen deelnemen.  Als de weersomstandigheden het toelaten spelen de kinderen zoveel mogelijk buiten. Voor de lagere schoolkinderen is er behalve spel ook tijd voor studie en huiswerk.

bottom of page