Team

De dagelijkse leiding van ons initiatief is in handen van de coördinator, Evi Hertogh, die instaat voor de algemene organisatie en het pedagogisch beleid. U kan bij haar terecht voor alles wat betreft personeel, kinderen en pedagogische werking.

De administratief medewerkster, Rina Stuyts, staat in voor een aantal administratieve taken. U kan bij haar o.a. terecht met vragen over inschrijvingen en facturatie.

De kinderbegeleiders staan in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van alle aanwezige kinderen.

Gele groep:

Lana                            Sanae                            Eloise

Groene groep:

Iryna                             Ayse                             Soumia

Rode groep:

Lina                              Rudi                                Vera  

 

 

Vliegende begeleiders:

Deze personen helpen alle groepen waar nodig.

 

 

Sanae                            Semra                                  

Regelmatig krijgen wij hulp van stagiaires of jobstudenten.

IBO De Nerviër vzw – Maarschalk Gérardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@outlook.be -

ondernemingsnummer 0475195674 - RPR Antwerpen