Team

De dagelijkse leiding van ons initiatief is in handen van de coördinator, Evi Hertogh, die instaat voor de algemene organisatie en het pedagogisch beleid. U kan bij haar terecht voor alles wat betreft personeel, kinderen en pedagogische werking.

De administratief medewerkster, Rina Stuyts, staat in voor een aantal administratieve taken. U kan bij haar o.a. terecht met vragen over inschrijvingen en facturatie.

De kinderbegeleiders staan in voor de dagelijkse begeleiding en verzorging van alle aanwezige kinderen.

Gele groep:

Aya                              Lana                              Eloise

Lana.jpg
Susana.jpg

Groene groep:

Iryna                             Susana                          Soumia

Bianca .jpg

Rode groep:

Bianca                              Rudi                                Vera  

 

 

Vliegende begeleiders:

Deze personen helpen alle groepen waar nodig.

 

 

Sanae                                 Yousra                               

Sanae H.JPG

Regelmatig krijgen wij hulp van stagiaires of jobstudenten.