top of page

Voorstelling

IBO = Initiatief Buitenschoolse Opvang

 

Ons IBO biedt opvang buiten de schooluren (voor- en naschoolse opvang), op schoolvrije dagen (pedagogische studiedagen/ facultatieve verlofdag) en tijdens de schoolvakanties aan.

 

Bij IBO De Nerviër worden dagelijks 66 schoolgaande kinderen van 2,5 tot en met 12 jaar opgevangen in een aangepaste omgeving. Dit onder begeleiding van enthousiaste begeleiders die de nodige opleiding genoten. We streven ernaar de kinderen telkens een aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Een goede samenwerking met de ouders is hierbij ons streven.

Omwille van het groot aantal kinderen in onze opvang geven wij de voorkeur aan opsplitsing van de groep in kleinere leeftijdsgroepen. Door de groepsgrootte te beperken kunnen wij beter inspelen op de verschillende noden en specifieke behoeften per leeftijdsgroep en per kind. Wij vinden het immers belangrijk om de verschillende ontwikkelingsgebieden bij kinderen te stimuleren. Ook kan er door deze manier van werken een hechtere relatie groeien tussen de kinderen onderling en met de begeleiding. Hierdoor kan veiligheid en geborgenheid gegarandeerd worden.

Gele groep: kleuters van 2,5 tot 4 jaar

Groene groep: kleuters van 4 tot 6 jaar

Rode groep: lagere schoolkinderen van 6 tot 12 jaar

Binnen de groepen wordt de eigenheid van ieder kind gerespecteerd en proberen we de zorg zo veel mogelijk te individualiseren zodat elk kind zich prettig, zelfzeker en thuis voelt in onze opvang. Dit geldt zowel voor kinderen met een gewone als een buitengewone ontwikkeling, autochtone als allochtone kinderen. Het IBO wil kinderen opvoeden in verdraagzaamheid en respect voor diversiteit.

Elke dag bieden wij allerlei activiteiten, materialen en een rijke ervaringswereld aan waar elk aanwezig kind geheel vrijblijvend op kan ingaan. Er wordt een grote keuzemogelijkheid aan binnen- en buitenspelen en degelijk spelmateriaal ter beschikking gesteld. Bij elk spelaanbod wordt er voor voldoende afwisseling gezorgd: motorisch, fantasie, knutselen, muziek,… Vrijheid en spelen zijn belangrijke uitgangspunten in onze opvang.

Onze lokalen zijn gelegen in de gebouwen van het Sint-Ludgardis instituut. Wij werken nauw samen en vangen dagelijks veel kinderen van deze school op. Onze opvang staat ook open voor kinderen van andere scholen, zeker op woensdagnamiddag en tijdens schoolvakanties zijn zij terug te vinden in ons IBO.

Voor kinderen met een buitengewone ontwikkeling werken we samen met de Stad Antwerpen voor het project buitengewoon leerlingenvervoer Raket: Raket maakt het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs sneller en slimmer. Kinderen kunnen hierbij gebruik maken van onze voor- en/of naschoolse opvang. Meer info over dit project vind je op de website van Raket. Bij interesse contacteer ons om samen te bekijken wat in jullie situatie mogelijk is. 

Het IBO is erkend door Kind en Gezin. Dit betekent dat wij door deze instantie op regelmatige basis gecontroleerd worden.

IBO De Nerviër wordt beheerd door de VZW IBO De Nerviër met maatschappelijke zetel in Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 10, te bereiken op het nummer 032393811.

De voorzitter van de raad van bestuur is mevrouw Katrien Fierens. 

U ben steeds welkom voor meer info, verduidelijking of een bezoek bij onze medewerkers.

bottom of page