Inschrijven

Bedankt voor uw interesse in onze buitenschoolse kinderopvang.

Alle schoolgaande kinderen tot 12 jaar zijn welkom in onze opvang na inschrijving en bevestiging.

U kan uw kind(eren) inschrijven door onderstaande documenten ingevuld aan ons te bezorgen.

U kan deze bezorgen op de manier die u het best past bv. via de post, e-mail of door af te geven in onze lokalen. De inschrijving is pas geldig wanneer de formulieren ingevuld en ondertekend zijn.

Als uw kind nog nooit in onze opvang aanwezig was, vult u eerst een registratiedocument in. Deze documenten vindt u in de eerste kolom van onderstaande tabel. U kiest het document dat het best bij uw aanvraag past.

Als uw kind bij ons geregistreerd is, kan het kind ingeschreven worden voor bepaalde periodes door documenten uit de tweede kolom in te vullen.

De inschrijvingen voor de schoolvakanties starten telkens op 1 september.

De inschrijvingen voor de zomervakantie starten telkens op 1 januari.

De inschrijving voor opvang tijdens de zomervakantie zal dit jaar niet starten op 1 januari. Doordat wij zullen starten met een nieuw planningsprogramma wordt online inschrijven mogelijk. Vanaf februari 2020 zal aan alle gezinnen gevraagd worden om een account aan te maken zodat vanaf maart zowel de inschrijving voor de zomervakantie als de dagelijks in- en uitschrijving in onze opvang digitaal zal kunnen verlopen. Indien uw kind tijdens het jaar 2019 aanwezig is geweest in onze opvang, ontvangt u later meer concrete info via e-mail. Indien uw kind het ganse jaar niet aanwezig is geweest maar u heeft wel interesse in onze zomeropvang 2020, neemt u best begin februari contact op met één van onze medewerkers. 

Herinschijven voor een nieuw schooljaar is steeds mogelijk vanaf 1 april. 

Heeft u nog bijkomende vragen of krijgt u de documenten niet geopend?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

  • Herinschrijven schooljaar

  • Schoolvakanties

Registreren

Inschrijven

  • Schoolvrije dagen

IBO De Nerviër vzw – Maarschalk Gérardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@skynet.be -

ondernemingsnummer 0475195674 - RPR Antwerpen

IBO De Nerviër