Welkom!

IBO De Nerviër organiseert opvang voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar in het centrum van Antwerpen .

  • voor school

  • na school

  • woensdagnamiddag

  • schoolvakanties

  • schoolvrije dagen

 


Een gemotiveerd team, van creatieve en deskundige begeleid(st)ers onder leiding van een coördinator, zorgt voor de opvang van uw kind.

Het IBO staat onder toezicht van en is erkend door Kind en Gezin.

 

Nieuws

10 May 2020

Kan mijn kind terecht in deze opvang? 

Bijzondere regeling van 18 mei tot 29 mei

IBO de Nerviër blijft open op de normale voor- en naschoolse opvanguren. Dit betekent dat wij opvang blijven voorzien aansluitend aan de lessen en de noodopvang in de school.

Onze kinderopvang blijft open voor: 

- Kinderen van alle ouders die buitenshuis moeten werken 

- Kinderen in en kwetsbare of moeilijke thuissituatie

- Kinderen voor wie geen enkele andere opvang mogelijk is

Enkele afspraken: 

- Alle bestaande inschrijvingen worden automatisch geannuleerd. Indien u noodopvang nodig heeft, kan u opnieuw inschrijven tot 13 mei voor 13 uur. 

- Betreed de speelruimtes van de opvang niet. Bel aan en wacht bij het groene poortje, er komt een begeleider naar je toe. 

- Brengen en ophalen gebeurt zoveel mogelijk door slechts 1 dezelfde persoon

- Draag altijd een mondmasker (of alternatief)

- Hou afstand en was je handen grondig voor en na het brengen en ophalen. 

- Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet terecht in onze opvang. 

- Wordt je kind ziek in onze opvang, kom uw kind dan snel ophalen  

03 May 2020

Kan mijn kind terecht in deze opvang? 

Bijzondere regeling van 4 mei tot 17 mei

IBO de Nerviër blijft open op de normale voor- en naschoolse opvanguren. Dit betekent dus dat wij opvang blijven voorzien aansluitend aan de noodopvang van de school.

Onze kinderopvang blijft open voor: 

- Kinderen van alle ouders die buitenshuis moeten werken 

- Kinderen in en kwetsbare of moeilijke thuissituatie

- Kinderen voor wie geen enkele andere opvan gmogelijk is

Enkele afspraken: 

- Alle bestaande inschijvingen worden automatisch geannuleerd. Indien u noodopvang nodig heeft, kan u opnieuw inschijven.

- Betreed de speelruimtes van de opvang niet. Bel aan en wacht bij het groene poortje, er komt een begeleider naar je toe. 

- Brengen en ophalen gebeurt zoveel mogelijk door slechts 1 dezelfde persoon

- Draag altijd een mondmasker (of alternatief)

- Hou afstand en was je handen grondig voor en na het brngen en ophalen. 

- Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet trecht in onze opvang. 

- Wordt je kind ziek in onze opvang, kom uw kind dan snel ophalen  

30 Apr 2020

Inschijven schooljaar 2020-2021

Vanaf 1 mei 2020 is het mogelijk je kind(eren) in te schrijven voor het komende schooljaar (2020-2021). Onze opvang zal opnieuw voorschoolse, naschoolse en opvang op woensdagmiddag organiseren. Inschrijven voor het schooljaar is mogelijk via het ouderportaal. Onze plaatsen zijn beperkt, je maakt dit dus best zo snel mogelijk in orde.

Hier vindt je de handeleidng om de inschrijving online uit te voeren voor deze ganse periode. 

12 Mar 2020

Kan mijn kind terecht in deze opvang? 

Bijzondere regeling tot en met 3 mei 2020

Onze kinderopvang blijft open

- Prioriteit voor kinderen van ouders die in zorgsector werken, bij veiligheidsdiensten of in de voedingssector werken. 

- Probeer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten 

Enkele afspraken: 

- Alle bestaande inschijvingen worden automatisch geannuleerd. Indien u noodopvang nodig heeft, kan u opnieuw inschijven.

- Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet trecht in onze opvang. 

- wordt je kind ziek in onze opvang? Kom uw kind snel ophalen 

- Respecteer nauwgezet de maatregelen rond hygiëne

- Hou afstand en was je handen grondig 

01 Mar 2020

Preventiemaatregelen coronavirus

Wij volgen alle instructies inzake handhygiëne die aangeraden worden door onze overheid goed op. Wij vragen ook aan jullie om dit te doen.

Ook raden we iedereen aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden bij jezelf of je kind, neem je contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet.

Indien kinderen in onze opvang ziektesymptomen zouden krijgen, worden ze uit de groep verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak.

Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.

29 Feb 2020

Inschijven zomervakantie 2020

Vanaf zondag 1 maart kan je inschrijven voor opvang tijdens de zomervakantie (indien je gezin hiervoor al is geregistreerd in ons online protaal van i-school).

Alle reservaties verlopen via het online platform i-school. Je kan aanmelden via www.i-school.be/login met je “user id” (6 cijfers) en zelf gekozen paswoord
Opvang reserveren doe je door in de kalender op het gewenste opvangmoment te klikken en de inschrijving te bevestigen. Bij de online inschrijving krijg je onmiddelijk bevestiging van je inschrijving indien er plaats is (er verschijnt een vinkje op het kalenderitem).
Zo niet, staat je kind op de reservelijst (er verschijnt een pauze-symbool op het kalenderitem). In dat geval ontvang je later een e-mail indien er plaats voor je kind is vrijgekomen. 

Heb je hulp nodig, dan helpt het secretariaat van ons IBO je graag verder.

18 Feb 2020

Wijziging e-mailadres 

Ons e-mailsadres is gewijzigd naar denervier@outlook.be Gelieve in de toekomst ons steeds te contacteren via dit adres. 

Ons oud e-mailsadres (denervier@skynet.be) zal nog enkele maanden beschikbaar zijn om iedereen de tijd te geven om deze wijziging door te voeren. Bedankt voor uw begrip. 

18 Sep 2019

​Foto's 

De foto's tot en met de zomervakantie 2019 staan op onze website, veel kijk plezier! 

23 Jul 2019

Sluitingsdagen 2020

Onze sluitingsdagen voor het jaar 2020 zijn bekend.

30 Jun 2018

Procedure niet-opgehaalde kinderen 

Vanaf 1 juli 2018 passen wij de procedure voor niet-opgehaalde kinderen (stad Antwerpen) toe indien uw kind niet voor 19:20 uur wordt opgehaald in onze opvang en er door u niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. Een begeleider hangt aan de toegangspoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure vallen ten laste van u als ouder.

Please reload

IBO De Nerviër vzw – Maarschalk Gérardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@outlook.be -

ondernemingsnummer 0475195674 - RPR Antwerpen

IBO De Nerviër