Welkom!

IBO De Nerviër organiseert opvang voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar in het centrum van Antwerpen .

  • voor school

  • na school

  • woensdagnamiddag

  • schoolvakanties

  • schoolvrije dagen

 


Een gemotiveerd team, van creatieve en deskundige begeleid(st)ers onder leiding van een coördinator, zorgt voor de opvang van uw kind.

Het IBO staat onder toezicht van en is erkend door Kind en Gezin.

 

Nieuws

10 Dec 2019

​Actviteitenplanning Kerstvakantie 2019-2020

Onze begeleiders hebben voor elke leeftijdsgroep een activiteitenplanning op maat uitgewerkt voor tijdens de Kerstvakantie.

Hierin vindt u onze thema’s en voorbereide activiteiten terug. 

Gele groep: kleuters geboortejaar 2017 & 2016

Groene groep: kleuters geboortejaar 2015 & 2014

Rode groep: alle lagere schoolkinderen 

Wij kijken alvast uit naar deze vakantie samen met uw kinderen, tot dan!

 

09 Dec 2019

Inschrijving zomervakantie 2020 uitgesteld 

De inschrijving voor opvang tijdens de zomervakantie zal dit jaar niet starten op 1 januari. Doordat wij zullen starten met een nieuw planningsprogramma wordt online inschrijven mogelijk. Vanaf februari zal aan alle gezinnen gevraagd worden om een account aan te maken zodat vanaf maart zowel de inschrijving voor de zomervakantie als de dagelijks in- en uitschrijving in onze opvang digitaal zal kunnen verlopen. Indien uw kind tijdens het jaar 2019 aanwezig is geweest in onze opvang, ontvangt u later meer concrete info via e-mail. Indien uw kind het ganse jaar niet aanwezig is geweest maar u heeft wel interesse in onze zomeropvang, neemt u best begin februari contact op met één van onze medewerkers. 

18 Sep 2019

​Foto's 

De foto's tot en met de zomervakantie 2019 staan op onze website, veel kijk plezier! 

31 Aug 2019

Inschijven schoolvakanties en schoolvrije dagen ​2019-2020

Inschijven voor tijdens de schoolvakanties en op de schoolvrije dagen is mogelijk vanaf 1 september. Hier vindt u de inschijvingdformulieren die u ingevuld terug mag bezorgen op de manier die u het best past. 

23 Jul 2019

Sluitingsdagen 2020

Onze sluitingsdagen voor het jaar 2020 zijn bekend.

22 May 2019

Zomerbrochure 2019

Onze begeleiders hebben voor elke leeftijdsgroep een activiteitenplanning op maat uitgewerkt voor tijdens de zomervakantie. In deze zomerbrochure vindt u onze thema’s, voorbereide activiteiten, geplande uitstappen en verzoeken terug. 

Wij kijken alvast uit naar deze spetterende zomer samen met uw kinderen, tot dan!

31 Mar 2019

Herinschrijving schooljaar 2019-2020

Over 3 maanden is het schooljaar alweer voorbij. Wij willen u eraan herinneren dat uw kind(eren) her-ingeschreven moet(en) worden bij ons indien u tijdens het volgende schooljaar 2019-2020 opnieuw voor- en/of naschoolse opvang bij ons wenst.

Hier vindt u het herinschrijvingsformulier voor volgend schooljaar (2019-2020). Gelieve dit document volledig ingevuld en ondertekend terug te sturen voor 1 mei 2019. In juni ontvangt u de inschrijvingsbevestiging.

30 Jun 2018

Procedure niet-opgehaalde kinderen 

Vanaf 1 juli 2018 passen wij de procedure voor niet-opgehaalde kinderen (stad Antwerpen) toe indien uw kind niet voor 19:20 uur wordt opgehaald in onze opvang en er door u niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. Een begeleider hangt aan de toegangspoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure vallen ten laste van u als ouder.

Please reload

IBO De Nerviër vzw – Maarschalk Gérardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@skynet.be -

ondernemingsnummer 0475195674 - RPR Antwerpen

IBO De Nerviër