Welkom!

IBO De Nerviër organiseert opvang voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar in het centrum van Antwerpen .

  • voor school

  • na school

  • woensdagnamiddag

  • schoolvakanties

  • schoolvrije dagen

 


Een gemotiveerd team, van creatieve en deskundige begeleid(st)ers onder leiding van een coördinator, zorgt voor de opvang van uw kind.

Het IBO staat onder toezicht van en is erkend door Kind en Gezin.

 

Nieuws

17 Mar 2020

Kan mijn kind terecht in deze opvang? 

Bijzondere regeling tot en met 19 april 2020

Onze kinderopvang blijft open

- Prioriteit voor kinderen van ouders die in zorgsector werken, bij veiligheidsdiensten of in de voedingssector werken. 

- Probeer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten 

Enkele afspraken: 

- Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen niet trecht in onze opvang. 

- wordt je kind ziek in onze opvang? Kom uw kind snel ophalen 

- Respecteer nauwgezet de maatregelen rond hygiëne

- Hou afstand en was je handen grondig 

12 Mar 2020

Beste ouders,

 

Zoals jullie ondertussen vernomen hebben zal er van 16 maart t.e.m. 3 april geen les worden gegeven op school.
De scholen moeten noodopvang voorzien tijdens de schooluren voor kinderen waarvan de ouders geen andere oplossing hebben.

IBO de Nerviër is gewoon open op de normale voor- en naschoolse opvanguren. Dit betekent dus dat wij voor alle ingeschreven kinderen opvang voorzien aansluitend aan de noodopvang van de school.

 

Indien je kind niet naar onze opvang komt kan je annuleren via het online ouderportaal.

Meld je aan via www.i-school.be/login met je “user id” (6 cijfers) en zelf gekozen paswoord.

In de kalender kan je opvang annuleren door op het gereserveerde opvangmoment te klikken en de inschrijving te verwijderen.

 

De opvang die wij hebben voorzien voorop de schoolvrije dag van 25 maart en tijdens de paasvakantie blijft voorlopig zoals gepland doorgaan.

 

In de komende dagen blijven wij alle instructies van de overheid opvolgen en naleven.

We geven ook extra aandacht aan grondige handhygiëne en voorzien voldoende zeep en handwasmomenten met kinderen en opvoeders.

Ook blijven wij alert voor mogelijke symptomen zowel bij de kinderen als opvoeders.

Kinderen in onze opvang met ziektesymptomen, worden uit de groep verwijderd en de ouders worden opgebeld.

Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.

In geval van ziekte, neem telefonisch contact op met je huisarts en blijf thuis.

 

Meer info kan je terugvinden op de site van de overheid; https://www.info-coronavirus.be/nl/ .

 

Zorg goed voor elkaar en zorg ook voor de mensen die hulp nodig hebben in jullie omgeving.

Indien er nog wijzigingen vanuit de overheid aan deze instructies worden aangebracht, brengen we jullie zeker op de hoogte.

01 Mar 2020

Preventiemaatregelen coronavirus

Wij volgen alle instructies inzake handhygiëne die aangeraden worden door onze overheid goed op. Wij vragen ook aan jullie om dit te doen.

Ook raden we iedereen aan om alert te blijven voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich grieperig voelen, koorts). Indien de symptomen optreden bij jezelf of je kind, neem je contact op met de huisarts, die – naargelang de inschatting - mogelijk een onderzoek naar het coronavirus doet.

Indien kinderen in onze opvang ziektesymptomen zouden krijgen, worden ze uit de groep verwijderd en worden de ouders opgebeld. Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak.

Een personeelslid dat ziek wordt, vragen we naar huis te gaan en met de huisarts contact op te nemen.

29 Feb 2020

Inschijven zomervakantie 2020

Vanaf zondag 1 maart kan je inschrijven voor opvang tijdens de zomervakantie (indien je gezin hiervoor al is geregistreerd in ons online protaal van i-school).

Alle reservaties verlopen via het online platform i-school. Je kan aanmelden via www.i-school.be/login met je “user id” (6 cijfers) en zelf gekozen paswoord
Opvang reserveren doe je door in de kalender op het gewenste opvangmoment te klikken en de inschrijving te bevestigen. Bij de online inschrijving krijg je onmiddelijk bevestiging van je inschrijving indien er plaats is (er verschijnt een vinkje op het kalenderitem).
Zo niet, staat je kind op de reservelijst (er verschijnt een pauze-symbool op het kalenderitem). In dat geval ontvang je later een e-mail indien er plaats voor je kind is vrijgekomen. 

Heb je hulp nodig, dan helpt het secretariaat van ons IBO je graag verder.

18 Feb 2020

Wijziging e-mailadres 

Ons e-mailsadres is gewijzigd naar denervier@outlook.be Gelieve in de toekomst ons steeds te contacteren via dit adres. 

Ons oud e-mailsadres (denervier@skynet.be) zal nog enkele maanden beschikbaar zijn om iedereen de tijd te geven om deze wijziging door te voeren. Bedankt voor uw begrip. 

18 Sep 2019

​Foto's 

De foto's tot en met de zomervakantie 2019 staan op onze website, veel kijk plezier! 

23 Jul 2019

Sluitingsdagen 2020

Onze sluitingsdagen voor het jaar 2020 zijn bekend.

30 Jun 2018

Procedure niet-opgehaalde kinderen 

Vanaf 1 juli 2018 passen wij de procedure voor niet-opgehaalde kinderen (stad Antwerpen) toe indien uw kind niet voor 19:20 uur wordt opgehaald in onze opvang en er door u niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. Een begeleider hangt aan de toegangspoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure vallen ten laste van u als ouder.

Please reload

IBO De Nerviër vzw – Maarschalk Gérardstraat 10 – 2000 Antwerpen – 03/239.38.11 – denervier@outlook.be -

ondernemingsnummer 0475195674 - RPR Antwerpen